Stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) is een relatief jonge stichting die in 2010 is opgericht door Nederlanders van overwegend Surinaamse afkomst, de zogenaamde nieuwe Nederlanders. Verbroedering van moslims in Nederland is het streven en van begin af aan is de intentie om hierbij de nadruk te leggen op het land van residentie en niet op het land van herkomst. Het streven was eveneens om een moskee te realiseren en met dank aan Allah, de Verhevene, is dat ook gelukt. In 2013 werd de opening van Moskee Taqwa gevierd, de eerste moskee binnen de ring A10 van Amsterdam met koepel en minaret.