Middelen

De stichting beoogt niet het maken van winst. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • donaties en giften;

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

U kunt het formulier over 2021 hier inzien.