Samenstelling Raad van Bestuur

Sheriel Nabie Voorzitter
Mohammadin Aladin Penningmeester
Mohamedsafie Shairmahomed Secretaris

 

Bezoldiging Raad van Bestuur
Leden van de Raad van Bestuur van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.